مجموعه ای کامل از مطالب شکار و طبیعت
 تفنگ های شکاری


 

انواع تفنگهاي شکاري :

بطور کلي دو نوع تفنگ شکاري وجود دارد : تفنگهاي شکاري ساچمه زني و تفنگهاي شکاري گلوله زني تفنگهاي گلوله زني براي پرتاب يک عدد گلوله سربي که عمدتا داراي روکش برنجي يا مسي هستند به کار مي رود و تفنگهاي ساچمه زني براي پرتاب تعدادي ساچمه سربي بکار گرفته مي شود. بدين تتيب سلاحهاي گلوله زني مخربتر و دقيقتر از تفنگهاي ساچمه زني است اما از طرف ديگر تفنگهاي ساچمه زني نياز به هدف گيري دقيق ندارند و با تفنگهاي ساچمه زني مي توان اهداف متحرک را بهتر مورد اصابت قرار داد با اين حال برد اين سلاحها خيلي کمتر از سلاحهاي گلوله زني است. به نظرم ذکر اين مورد ضروري است که برخي از افراد تفنگهاي بادي را هم تفنگ ساچمه زني خطاب ميکنند در صورتي که اين دو از هم متمايز مي باشند هرچند تفنگهاي بادي هم نوعي ساچمه سربي پرتاب ميکنند اما بدليل اينکه انرژي پرتاب آنها از باد مي باشد به آنها تفنگ بادي مي گويند.

در جدول زير مقايسه اي بين دو نوع تفنگ گلوله زني و ساچمه زني از جهات مختلف صورت گرفته است:

شرح

تفنگ گلوله زني

تفنگ ساچمه زني

تعداد گلوله در هر شليک

يک گلوله

از يک(تک گلوله)تا صدها ساچمه

محل اصابت

يک نقطه

يک صفحه

تخريب

مخرب تا مسافتهاي نسبتا دور

مخرب در مسافتهاي نزديک تا متوسط (برحسب اندازه ساچمه)

نشانه روي

نشانه روي دقيق

نشانه روي منطقه ای

وضعيت خان

داراي خان

بدون خان

حيوانات مورد شکار

پستانداران

پرندگان

قطر داخلي لوله

کايبر

نمره يا مقياس

جنس پوکه فشنگ

فلزي (برنجي)

پلاستيک و برنج

جنس گلوله

عمدتا سرب با روکش برنجي يا مسي

در مواردي آهن و عمدتا سرب که بندرت داراي روکش مس يا نيکل است

 

کاليبر و نمره در سلاحهاي گلوله زني و ساچمه زني :

قطر داخلي لوله در تفنگهاي گلوله زني و سچمه زني داراي تنوع زيادي است. در تفنگهاي گلوله زني قطر داخلي را کاليبر مي گويند که داري انواع زيادي ميباشد البته عدد يک کاليبر صرفا به قطر داخلي لوله اشاره نميکند بلکه براي انتخاب فشنگ نيز مورد استفاده است و از نظر ويژگيها و پوکه منحصر است. قطر داخلي تفنگهاي ساچمه زني واحد خاصي ندارد و آنرا نمره يا مقياس مي گويند. لوله تفنگهاي ساچمه زني در نمره هاي مختلف از قبيل 10 ، 12 ، 16 ، 20 ، 28 و 410 عرضه مي شود.اين مقياس داراي تعريف خاصي است. بنابر اين تعريف، قطر داخلي لوله تفنگ ساچمه زني در يک مقياس معين برابر است با همان تعداد گلوله سربي به نحوي که وزن آن تعداد گلوله سربي معادل يک پوند باشد. مثلا قطر داخلي لوله تفنگ نمره 12 معادل قطر يک عدد سربي است که وزني معادل يک دوازدهم پوند داشته باشد (هرپوند معادل 453 گرم است). اين قاعده در مورد تفنگ ساچمه زني نمره 410 صادق نبوده و قطر داخلي آن 410 هزارم اينچ است. بنابراين هر چه نمره يک تفنگ ساچمه زني کوچکتر مي شود قطر داخلي لوله آن بزرگتر ميشود يعني نمره 10 بزرگتر از 12 است. (برعکس تفنگهاي گلوله زني) ، در ساچمه زني ها تنوع زيادي از نظر طول فشنگ مشاهده نمي شود. معمولا پوکه اين فشنگها در سه اندازه 70 ميليمتر (دو و سه چهارم اينچ) ، 76 ميليمتر (سه اينچ) و 89 ميليمتر (سه و نيم اينچ) وجود دارد. در پوکه هاي 76 و 89 ميليمتري مقدار وزني بيشتري ساچمه وجود دارد که به اين نوع فشنگها اصطلاحاً مگنوم مي گويند.

 

انواع سلاحها از نظر مکانيزم فشنگ گذاري و مسلح شدن :

کمر شکن : تفنگهاي تک لول و دو لول و سه لولي هستند که براي فشنگ گذاري بايد آنها را تا کرد.

چخماقي: با باز کردن تفنگ فشنگ گذاري ميشود و براي مسلح کردن بايستي چخماق را به عقب کشيد.

کوسه: چکش در داخل اسلحه جاسازي شده است و از بيرون مشاهده نمي شود و فقط با باز و بسته کردن سلاح مسلح ميشود.

گلنگدني: با زدن گلنگدن يک فشنگ از خزانه داخل لوله ميشود و همزمان مسلح ميشود.

دستکش يا پمپي: با کشيدن دسته اي که زير لوله سلاح قرار دارد يک فشنگ از خزانه داخل لول شده و تفنگ همزمان مسلح ميشود.

اهرمي: با کشيدن اهرمي که در زير سلاح و نزديک ماشه قرار دارد ، يک فشنگ از خزانه داخل لول شده و تفنگ مسلح ميشود.

نيمه خودکار : فقط يکبار کافيست تا گلنگدن کشيده شود تا بدين ترتيب بعد از هر شليک يک فشنگ از خزانه داخل لول شده و پوکه را به بيرون پرتاب مي کند و تفنگ همزمان مسلح شود. تفاوت اين سلاحها با سلاحها ي خودکار اين است که لازم است براي شليک هر گلوله يک بار ماشه را چکاند و سلاح بصورت مسلسلي عمل نمي کند البته براي شکار از سلاحهاي خودکار استفاده نمي شود.

 

انواع سلاحها از نظر خزانه فشنگ :

بدون خزانه فشنگ: فشنگ مستقيما داخل لوله سلاح قرار داده ميشود. (تفنگهاي کمر شکن)

با خزانه فشنگ ثابت: عمدتا در تفنگهاي گلنگدني مخزن فشنگ در زير گلنگدن قرار داده شده و از بالا فشنگ داخل خزانه ميشود.

با خزانه فشنگ متحرک: (خشاب) عمدتاً در تفنگهاي گلوله زني مخصوصا نوع خفيف تعدادي مشخصي فشنگ داخل خشاب گذاشته ميشود و سپس خشاب از زير تفنگ داخل ميشود.

خزانه فشنگ لوله اي: در برخي از کاليبر هاي سلاحهاي گلوله زني مثل خفيف و در تعدادي از سلاحهاي ساچمه زني از نوع اهرمي و دستکش فشنگ گذاري معمولا از زير تفنگ به داخل لوله اي که حکم خزانه فشنگ را دارد و در زير لوله و به موازات آن کار گذاشته شده است انجام ميگيرد.

 

انواع سلاحها از نظر تعداد لوله:

تک لول : عمده سلاحها گلوله زني و تعدادي از سلاحهاي ساچمه زني داراي يک لول هستند.

دو لول: معدودي از سلاحهاي گلوله زني و بسياري از سلاحهاي ساچمه زني داراي دو لول هستند. در برخي از سلاحها هم يک لول ساچمه زني است و لول ديگر گلوله زني است. تفنگهاي دو لول در دو شکل مختلف وجود دارند يکي دولول روي هم و ديگري دو لول کنار هم است.

چند لول: عمدتا سه لول و در مواردي چهار لول هم مشاهده ميشود که البته بيشتر در سلاحهاي قديمي ديده ميشود که عمدتاً ترکيبي از گلول زني و ساچمه زني است.

 

انواع سلاحها از نظر ظرفيت تعداد شليک:

تک گلوله در تفنگهاي تک لول

چند گلوله، متناسب با تعداد لوله هاي تفنگ

چند گلوله در تفنگهاي تک لول با توجه به ظرفيت خزانه فشنگ

 

فشنگ سلاحهاي گلوله زني و ساچمه زني :

گلوله زني : معمولي

ساچمه زني: ساچمه اي، چهار پاره، تک گلوله و زابوت.

 

 

برگرفته از مجله شکار

 

|+| نوشته شده توسط امان صيادي در دوشنبه ۹ مهر۱۳۸۶  |
 
 
بالا